LR Zemkopības ministrijas Pārtikas Ražotāju kopstendi

       

       

Lai gan kopstendu platības un Jūs, stendu dalībnieku skaits, ir drastiski pieaudzis pēdējo gadu laikā, mūsu personālsastāvs visu nepieciešamo darbu veikšanai ir palicis nemainīgs! Vairs nevaram veltīt laiku katram no  jums jūsu dalības formu aizpildīšanā un visu dokumentu sakārtošanā.

Tādēļ ir izveidota šī mājas lapa, kas ļaus aizpildīt nepieciešamās formas un atgādinās par papildus OBLIGĀTI  iesniedzamajiem dokumentiem, neeatkarīi no tā, vai līdzfinansējums tiek maksāts vai nē!  

Iesniegums dalībai stendā

Pretendējot uz dalību AREI kopstendā, jums OBLIGĀTI ir jāiesniedz aizpildīts Iesniegums ar de minimi  uzskaites veidlapu un uzņēmuma reģistrācijas apliecību!

Pārskats par dalību stendā

Mēneša laikā pēc izstādes, jums AREI ir OBLIGĀTI jāiesniedz aizpildīta Pārskata veidlapa, VID  izziņa par nodokļu apmaksu un dalības vērtējums (anketa)  

Noderīgi dalībai ZM kopstendos

Jūs interesē izstādes, kurās organizējam stendus? Varbūt papildus finansējuma iegūšanas iespējas?  Svarīgi papildus dokumenti, kas nepieciešami dalībai mūsu stendos?